Srdcem pro Pardubice”

V mapě města najdete pod červenými body naše návrhy zlepšení života v Pardubicích. Vaše okolí nás zajímá. Víme co trápí vás a vaše sousedy. Chceme změnu! Pokud vás zajímají další informace, kontaktujte naše kandidáty. Můžete s nimi probrat jaké další investice by zlepšily okolí vašeho domova.

Chcete se zapojit do akcí Sdružení pro Pardubice a ovlivňovat chod našeho města?

Napište nám na info@sdruzenipropardubice.cz nebo zašlete dotaz pomocí formuláře v dolní části této stránky.

 

Naše priority aneb
5 kroků pro lepší Pardubice
Život ve městě

Život ve městě

Podporovat aktivní život ve městě a rozvíjet tradiční sportovní a kulturní akce a zájmovou činnost dětí a mládeže.

Využívat přeměnu tzv. brownfieldů v místa pro podnikání, atraktivní bydlení či veřejnou infrastrukturu.

Systémově pomáhat spolupráci škol s místními zaměstnavateli.

Udržet pověst bezpečného města a zamezit vytváření sociálně vyloučených lokalit.

Služby obèanùm

Služby občanům

Zajistit revizi a modernizaci procesů úřadu pomocí nových technologií s cílem snížit byrokracii pro občany.

Profesionální vedení a důsledná kontrola městských organizací.

Zvyšovat kvalitu MŠ a ZŠ, podporovat další vzdělávání obyvatelstva.

Podporovat zajišťování sociálních služeb ve spolupráci s profesionálními neziskovými organizacemi, poskytované adresně, rychle a přesně dle aktuálních potřeb klientů

Doprava

Doprava

Rozvíjet integrovanou veřejnou dopravu a podporovat ekologicky šetrnou MHD.

Tvořit navigační systém zajišťující plynulost dopravy ve městě.

Využít potenciál letecké a vodní dopravy pro ekonomický rozvoj města a cestovní ruch.

Rozšiřovat a udržovat síť cyklostezek a vybudovat k nim příslušnou infrastrukturu.

Investice mìsta

Investice města

Vytvořit profesionální kapacity pro čerpání prostředků z EU fondů.

Zajistit podporu projektů cestovního ruchu s cílem vytvořit nové pracovní příležitosti pro obyvatele města.

Podporovat partnerství s městem Hradcem Králové a dalšími obcemi aglomerace.

Připravit a realizovat strategické projekty s přesahem do aglomerace; zejména v oblastech dopravy, vědy a výzkumu, životního prostředí a cestovního ruchu

Životní prostøedí

Životní prostědí

Vybudovat efektivní odpadové hospodářství a následné využití odpadů.

Využít potenciál řek (Labe, Chrudimka) a ostatních vodních ploch pro veřejnost.

Odstraňovat staré ekologické zátěže a předcházet novým.

Snižovat energetickou náročnost městských budov (škol, úřadů).