Srdcem pro Pardubice”
Ing. Petr BENEŠ
Ing. Petr
BENEŠ
Pozice:
Vedení
Věk
56 let
Funkce
místopředseda Sdružení pro Pardubice

Chci pomoci budovat Pardubice jako profesionálně řízené, čisté, bezpečné a živé město s vyspělou ekonomikou a silnou sportovní a kulturní tradicí.

Mým cílem je město

  • s lepším přístupem k životnímu prostředí a promyšleným využitím veřejného prostoru
  • dobře dostupné a prostupné, s dobře fungující veřejnou dopravou šetrnou k přírodě
  • bezpečné a živoucí město pro lidi, ekonomicky a sociálně vyspělé, podporující podnikání a nové pracovní příležitosti
  • kvalitně a odborně řízené, hospodárné, podporující partnerství napříč veřejným, neziskovým a soukromým sektorem
  • smysluplně využívající vlastní finanční prostředky a evropské fondy pro realizaci místních i integrovaných projektů s přesahem do celé pardubicko-hradecké aglomerace