Srdcem pro Pardubice”
Mgr. Martin KUBRYCHT
Mgr. Martin
KUBRYCHT
Pozice:
Obvod 1
Věk
64 let
Funkce
kandidát na zastupitele