Srdcem pro Pardubice”
Mgr. Ilona HAVLASOVÁ
Mgr. Ilona
HAVLASOVÁ
Pozice:
Obvod 5
Věk
55 let
Funkce
kandidátka na zastupitelku