Srdcem pro Pardubice”
Mgr. Bc. Karel ŽEMLIČKA
Mgr. Bc. Karel
ŽEMLIČKA
Pozice:
Obvod 4
Věk
60 let
Funkce
kandidát na starostu obvodu