Srdcem pro Pardubice”
Ing. Jana BĚLOHLAVOVÁ
Ing. Jana
BĚLOHLAVOVÁ
Pozice:
Obvod 5
Věk
38 let
Funkce
kandidátka na zastupitelku