Srdcem pro Pardubice”
Ing. Hana GOBERNANCOVÁ
Ing. Hana
GOBERNANCOVÁ
Pozice:
Obvod 3
Věk
43 let
Funkce
kandidátka na zastupitelku