Srdcem pro Pardubice”
Ing. Hana BĚLOHLAVOVÁ
Ing. Hana
BĚLOHLAVOVÁ
Pozice:
Zastupitelé
Věk
38 let
Funkce
kandidátka na zastupitelku