Srdcem pro Pardubice”

Zůstaňme svobodni i v novém roce

Současné vedení města má za sebou už čtvrtinu volebního období. Hodnocení jejich práce novináři mě ale, po pravdě řečeno, trochu zaskočilo. Ne proto, že já věci vidím poněkud jinak, to je asi pochopitelné. Co mě ale zaráží je to, že hlídací psi demokracie, za něž se novináři rádi označují, prakticky bez povšimnutí přecházejí velmi důležitou věc.  Že namísto otevřené radnice, kterou hnutí ANO voličům slibovalo, se k nám do města vrací éra neprůhledného a často nekompetentního rozhodování pramenící z arogance současných "mocných". Éra v mnohém připomínající dobu komunistické totality.

Že přeháním?  Ponechám stranou předvánoční události v poslanecké sněmovně, kde vládní koalice, poskládaná podobně jako ta pardubická, upřela některým poslancům základní právo, právo vyjádřit se k projednávanému bodu a zůstanu na našem malém pardubickém dvorečku. Jak číst, že jedním z prvních rozhodnutí nové rady bylo zrušení pořizování nahrávek z jejich jednání? Co by mohli ostatní zastupitelé, neboť pouze oni mohou záznam dostat, tak závadného slyšet na schůzi těch, kteří mají nejvíce informací o chodu města? Jak si vysvětlit rozhodnutí rozvolnit směrnici o zadávání veřejných zakázek a vyloučit tak z konkurenčního boje část firem, možná levnějších a kvalitnějších, než které město osloví? Kam směřuje rozhodnutí radniční koalice nevpustit do dozorčích, nikoli správních, orgánů městských společností zástupce opozice?  Kým jsou vybíráni ředitelé městských společností, kteří jsou jmenováni do funkcí bez toho, že by prošli řádným výběrovým řízením? Co vám připomíná výběrové řízení na ředitele rozpočtové organizace města, kde ve výběrové komisi nezasedají odborníci, ale politici?

Čtvrt století se různé politické reprezentace více či méně úspěšně snažily nastavit systém rozhodování ve městě tak, aby byl co nejčitelnější. Teď přišel ohromný krok zpět. O důležitých věcech opět rozhoduje pouze skupinka "vyvolených", kteří odlišný názor považují za snahu škodit a za útok na svou funkci. Jen kriminalizovat za něj ještě nemohou.

Ve svém funkčním období jsem mnohokrát, byť v souvislosti s minulými režimy a zkušeností našeho národa s totalitou, varovala před ztrátou svobody, jako toho nejcennějšího co máme. Je to možná trochu zvláštní přání před letošními Vánoci, ale kromě obligátního zdraví a štěstí přeji nám všem svobodu a sílu i odvahu chránit si to, o čem se nám před čtvrt stoletím ani nezdálo.

Štěpánka Fraňková, zastupitelka města Pardubic, bývalá primátorka

stepanka_frankova