Srdcem pro Pardubice”

Zač je v Pardubicích perník

Lži, arogance, pohrdání a nepřipravenost, to jsou bohužel základní rysy zastupitelstev města Pardubic. Vládnoucí hnutí ANO to tak prostě dělá.

Zhruba před měsícem jsem upozornila kancelář primátora, organizační oddělení, že při porovnání termínů jednání  zastupitelstev kraje a města na příští rok dochází několikrát ke kolizi. Obě zastupitelstva zasedají ve stejný den a i stejnou hodinu. Požádala jsem proto vedoucího kanceláře primátora o návrh řešení, neboť bych se ráda zúčastnila jak zastupitelstva města tak i kraje i s tím, že  tato záležitost se netýká jen mé osoby, ale i zastupitele Snopka a Lejhance. Jelikož jsem nedostala žádnou odpověď ,vznesla jsem dotaz na zastupitelstvu, ale bohužel jasné odpovědi se mi nedostalo, bylo to něco spíše ve smyslu "A co nám je potom, že jsi zastupitelkou města a současně kraje, nás se to netýká... neřešili jsme to".

Náměstek Řehounek (ANO) svoji tvář již ukázal na úplně prvním zastupitelstvu, kdy při dotazu, ve kterých dotačních titulech město Pardubice selhalo, jak tvrdila předvolební hesla hnutí ANO, odpověděl, že to bylo jen heslo v předvolební kampani. Tedy lež!

Na předminulém zastupitelstvu nejen on, ale i skoro celá rada trpěla kolektivní ztrátou paměti, když si po třech dnech od konání rady nemohla vzpomenout, že přijala usnesení, ve kterém vyzývala Plavecký areál Pardubice, o.p.s. k podání nabídky do již rozběhnutého koncesního řízení na provoz koupaliště. Proto se ani není čemu divit, když na prosincovém zastupitelstvu pan náměstek tvrdil, že rada města přijala jen jednu směrnici týkající se Zadávacího řádu veřejných zakázek. Opět ztráta paměti, nebo znovu lež?

Na inkriminované radě města 16. 11. 2015 jsem totiž byla osobně přítomna, protože mě zajímalo, jak bude rada města materiál projednávat. Jedna verze Zadávacího řádu byla ke stažení na web stránkách, ale materiál byl přímo na radě během jednání vyměněn za jiný. Budiž, někdy se stane, že je třeba velmi rychle ještě opravit drobné nedostatky. Po skončení rady mi ,ale mailem došel další, tedy v pořadí třetí materiál s omluvou, že teď je to stoprocentně ta směrnice, kterou si rada opravdu přála schválit. Při jejím přečtení jsme se my, opozice, jen zaradovali a na tiskové konferenci jsme koalici pochválili za velmi přísný a transparentní přístup k zadávání veřejných zakázek. Překvapením bylo, když 19. 11. 2015 těsně před zastupitelstvem byla svolána mimořádná rada, která usnesení revokovala a schválila ten nejsprávnější materiál, tedy směrnici, která je naprosto netransparentní, tu, podle níž zakázky do 6 milionů nemusí být vyvěšeny na web stránkách města a bude osloveno jen pět firem.

A ve výčtu netransparentního jednání vedení města můžeme pokračovat dále. Na zářijovém zastupitelstvu koalice prosadila schválení částky ve výši 453.800 Kč na tvorbu odborného posudku pana Plose. Tento posudek nám paní náměstkyně Dvořáčková (ANO, předložila na prosincovém zastupitelstvu jako přílohu ke zprávě č. 22, týkající se územního plánu. Na první pohled každý soudný člověk musí vědět, že posudek by měl vypadat jinak. A tak při dotazu, zda se opravdu jedná o " ten" posudek za 453.800 Kč (pak by totiž jeho jeden list z celkových šesti přišel na více než 70.000 Kč) se mi dostalo chaotických odpovědí. Velmi zvláštní je také to, že zastupitelstvo, na kterém byla schválena částka na pokrytí tohoto posudku, se konalo 24. 9. 2015 a posudek má datum 29. 9. 2015, kdy ještě nebyl ani zápis ze zastupitelstva. Natož, aby byl ověřen! A jak máme vnímat, že objednávka a smlouva na tuto zakázku byla vyhotovena a podepsána až během prosince, jak sama náměstkyně Dvořáčková uvedla? Tedy několik měsíců od již odevzdaného díla?

Je to jen krátká ukázka toho, jak současná radniční koalice vnímá svou službu městu a jak opravdový byl zájem jejích kandidátů o názory a přání občanů.

Štěpánka Fraňková, zastupitelka města Pardubice a Pardubického kraje

logo