Srdcem pro Pardubice”

SPP se připravuje na komunální volby

Sdružení pro Pardubice (SPP) sestaví vlastní kandidátky pro komunální volby 2018. "V minulých volbách jsme získali celkem 81 286 hlasů. Oslovili jsme deset procent voličů a byli jsme na pěkném třetím místě," říká René Živný, předseda Sdružení pro Pardubice. Po volbách v roce 2014 skončilo SPP poprvé ve své historii v opozici. "Myslím, že opozice nám prospěla. Svým způsobem je zdravé si odpočinout od odpovědnosti vládnout. Získali jsme čas na reorganizaci spolku. Stmelili jsme tým, získali nové tváře a nyní jsme připraveni přesvědčit Pardubičany, že máme co nabídnout," popisuje Živný na co se Sdružení pro Pardubice zaměřilo v uplynulých třech letech.

"Naši zástupci pracovali v komisích, diskutovali s lidmi v obvodech a řešili programové otázky SPP. Chci jim moc poděkovat. Odvedli kus poctivé práce. Na radnici jsme byli konstruktivní opozicí. Štěpánka Fraňková díky své perfektní znalosti fungování magistrátu dokázala častokrát uvádět na pravou míru informace předkládané vedením města zastupitelům. Petr Beneš dál pracoval ve finančním výboru města a coby předseda dozorčí rady pomáhal při pokračující stabilizaci Dostihového spolku. Aktuálně bude povolán, aby pomohl i uklidnit situaci ve Službách města Pardubic. V neposlední řadě Tomáš Pelikán, který velmi pomáhá s projektem Inteligentního dopravního systému. Projekt je financovaný z fondů Evropské unie, které pro aglomeraci Pardubicko-Hradeckou vyjednala ještě v pozici primátorky Štěpánka Fraňková. Inteligentní dopravní systém výrazně pomůže zlepšit v současnosti neutěšenou situaci v dopravě v našem městě," rekapituluje Živný působení členů SPP v uplynulých letech.

Cílem SPP pro komunální volby v příštím roce je získat důvěru minimálně pětiny voličů a vyhrát volby. "Ano, je to tak. Opravdu si věříme. Máme skvělý tým. A to jak pro magistrátní zastupitelstvo, tak i pro jednotlivé obvody. Máme již připravené programové teze a nyní již řešíme detaily. Zaměříme se na řešení konkrétních problémů. Koncepční řešení rozvoje města. Detaily však zveřejníme až v příštím roce," uvedl k dalším krokům Živný a dodává: "Možná o nás nebylo v uplynulých třech letech tolik slyšet, ale rozhodně jsme nezaháleli. Přípravu kandidátek pro volby v příštím roce jsme zahájili již před několika měsíci. V současné chvíli již finalizuje jejich podobu. Vím, že jsou mezi místními sdruženími občas slyšet hlasy po společných kandidátkách. Nicméně za nás je již pozdě. Pro nadcházející volby jsme připraveni. To však neznamená, že nám jsou místní sdružení cizí. Spolupracovat rozhodně hodláme. Ale jak se říká, koalice se uzavírají až po volbách."

Sdružení pro Pardubice se pohybuje v pardubické komunální politice od voleb do obecních zastupitelstev v roce 1994. V průběhu let s různými partnery. Nyní pod hlavičkou SNK - Evropští demokraté. Ve volbách v roce 2014 získalo celkem 81 286 hlasů, tedy 9,4 %, což SPP přineslo čtyři mandáty. Aktuálně má v zastupitelstvu města tři reprezentanty, Štěpánku Fraňkovou, Vladimíra Martince a Tomáše Pelikána. V zastupitelstvech městských obvodů má celkem 10 zastupitelů. Předsedou SPP byl již dvakrát zvolen René Živný. Prvním místopředsedou je Petr Beneš. Kontrolnímu výboru předsedá Šárka Hošková.

logo