Srdcem pro Pardubice”

SPP odmítá asociální prodej městských bytů

Současná pardubická radniční koalice vedená hnutím ANO a ČSSD předkládá do čtvrtečního zastupitelstva města zprávu pod zdánlivě nevinným názvem „Prodej zbytkových bytových jednotek“. Ve skutečnosti se jedná o návrh na dražbu zbytkových bytových jednotek v privatizovaných domech i s jejich nájemníky. Tedy přesný opak toho, co bylo jedním z pilířů poslední vlny privatizace městských bytů od roku 2008. Tehdy město dalo veřejný příslib, že ten, kdo nebude moci byt odkoupit, bude nadále bydlet v nájemním městském bytě. Takto neodkoupených bytů nakonec zbylo pouze 10%. V drtivé většině se jednalo o starší nájemníky, kteří nebyli schopni si byt odkoupit, většinou z důvodu nemožnosti získat hypotéku. Mnohým takovým nájemníkům pomohla rodina nebo přátelé, ale zmiňovaných 10% takové štěstí nemělo. Na základě veřejného příslibu města tedy v klidu bydleli v nájemním bydlení a akceptovali i postupné navyšování nájmů až na současných 72,69 Kč/m2/měsíc. To je výše nájmu, která je již „na dohled“ tržním nájmům. Jistotou pro ně bylo, že bydlí v městském bytě a tím pádem nejsou vystaveni potencionálním „rozmarům“ soukromého majitele.

To chce nyní vedení města změnit a navrhuje prodat tyto obsazené byty ve veřejné dražbě. Problém však je jak v otázce sociální etiky, tak i na straně ekonomické.

64% takto postižených nájemníků je starších 60 let, kteří v bytě bydlí často několik desítek let. Představa, že se v tomto věku budou stěhovat, což jim město hodlá nabídnout, je pro ně ekonomicky, ale především mentálně neakceptovatelná. Ještě horší je však představa, že jim město „prodá střechu nad hlavou“. Nový majitel vzešlý z dražby může být kdokoli. Nájemní smlouva sice přechází na nového majitele, ale dát výpověď je dnes jednodušší, než kdykoli dříve. Jak tomu budou starší lidé čelit? Město si myje ruce, je to přece jejich starost.

Ekonomická stránka věci také není zanedbatelná. Město získává z nájmu i po odečtení příspěvku do fondu oprav slušné částky. Důležitější ovšem je, že tyto byty se zákonitě postupně uvolňují a město je (podle stávajících pravidel) prodává ve veřejné dražbě, ovšem už jako byty volné (bez nájemníků). A z realizovaných dražeb vyplývá, že takto získává dvojnásobek toho, co by získalo při privatizaci nebo dražbě obsazených bytů. Choval by se takto normální řádný hospodář?

Kombinace morální a ekonomické stránky prodeje obsazených bytů hovoří jasně proti řešení, které navrhuje vedení města. U hnutí ANO, které prostě něco navrhne a pak teprve zjišťuje, co jejich návrh způsobí, se tomu snad ani nedivím. Pardubická sociální demokracie však byla v minulosti největším odpůrcem privatizace bytů a jedním z důvodů bylo i to, že nebylo jasné, co se stane s nájemníky, kteří si byt nekoupí. Nyní spolu navrhují to nejhorší antisociální řešení. Zastupitelé Sdružení pro Pardubice proto tento návrh nepodpoří.

Michal Koláček

Sdružení pro Pardubice

michal