Srdcem pro Pardubice”

Sloučení nemocnic v kraji je jen začátek!

Koalice pro Pardubický kraj měla v tomto volebním období v gesci mimo jiné i zdravotnictví. Obstála, ale…

Sloučení všech nemocnic Pardubického  kraje pod jednu "firmu" byl z ekonomického pohledu krok správným směrem. Ale byl jen krokem prvním. Toho, kdo bude mít v nadcházejícím volebním období na starost zdravotnictví, čeká řada nelehkých úkolů.

Nejdůležitější bude udržet ekonomickou stabilitu nemocnic. Bude třeba jasně definovat  úlohy jednotlivých nemocnic  a jejich provázanost v rámci kraje, ale stabilita se bude udržovat těžko, budou-li dál ubývat zaměstnanci. Pak bychom se nevyhnuli redukci provozu jednotlivých oddělení, tedy poklesu výkonosti a tedy i příjmu od zdravotních pojišťoven.

V Nemocnici Pardubice realizujeme projekt Přátelská nemocnice, který chceme rozšířit do dalších nemocnic. Ale je přátelská i vůči vlastním zaměstnancům? Z jejího webu vyčteme, že hledá pro různá oddělení 18 lékařů a asi 40 sester a ostatního zdravotnického personálu. Je to dobrá vizitka? Jsem přesvědčena, že Pardubický kraj a především samotné vedení nemocnic má vůči svým zaměstnancům velký dluh. Lidé by měli vědět, že si jich zaměstnavatel váží a že dokáže ocenit jejich práci, pak budou mít o důvod méně odcházet.

MUDr. Štěpánka Fraňková, lékařka Pardubické nemocnice, krajská zastupitelka za Koalici pro Pardubický kraj

stepanka_frankova