Srdcem pro Pardubice”

...s Vaším rozhodnutím zásadně nesouhlasím...

Vážený pane primátore,

vážení členové rady,

vážený pane tajemníku,

 

stalo se v Pardubicích tradicí, že každý rok byli pozváni a oceněni pedagogové MŠ, ZŠ a škol, které zřizuje město Pardubice. Tento návrh jsem před mnoha lety předložil radě i zastupitelstvu a návrh byl bez jakýchkoli připomínek přijat.

 

Komise pro výchovu a vzdělávání vždy obeslala všechny zmíněné školy a každá škola měla možnost navrhnout na ocenění maximálně jednoho učitele. Protože na MŠ je podstatně méně učitelek, mohla být učitelka MŠ navržena na ocenění maximálně jednou za 5 let.

Nikdo jiný nezná kvalitu učitele lépe, než ředitel, vedení školy a pedagogický sbor. Ve školách byl vždy návrh řádně projednán a komise již všechny předložené návrhy respektovala. Takto jsme každým rokem oceňovali 35 - 40 pedagogů, pochopitelně hlavně učitelek.

 

Bylo to vždy slavnostní setkání ve společenském sále radnice za přítomnosti oceněných a zástupců školy (kulturní vystoupení žáků MŠ nebo ZŠ, projev ke Dni učitelů, předání kytičky, předání písemného ocenění a dárku). Učitelé si velmi považovali, že byla připomenuta jejich výchovná a vzdělávací činnost. Po slavnostním programu následovalo asi hodinové přátelské setkání s občerstvením. Celkové náklady byly do 100 000 Kč.

 

Jsem velmi nemile překvapen, že nové vedení radnice od něčeho, co mělo a má tradici, co bylo v kantorské veřejnosti velmi ceněno, UPOUŠTÍ. Vím, že na jednání komise byl přítomen pan náměstek Rychtecký, který navrhl, že bude vybráno jen 6 pedagogů!?! Asi vůbec, pane náměstku, nechápete "princip" té dřívější akce. Ze současných členů rady byli v minulém období členy Ing. Rozinek, MUDr. Novohradský a Ing. Slezák. Nechci věřit, že mají dnes jiný názor.

 

Zdá se mi, jako když nové vedení radnice rozhoduje na základě "ZÁSADY" co se dělalo dříve, se nyní dělat nebude. Jsem plně pro, aby to, co se dělalo špatně jste předělali a pokud budete něco měnit, tak vždy to staré nahrazujte něčím lepším!!!

 

V době, kdy byl primátorem Ing. Slezák, jsem navrhl oceňování žáků SŠ a po několika letech i žáků ZŠ - za výsledky v soutěžích, hlavně pak v krajských, národních a celostátních kolech. I to chcete rušit či omezovat? Libore, doufám, že to nedopustíš!!!

 

Jistě nikoho nenapadne omezit oceňování sportovců! To byste pěkně narazili! To si dovolit nerisknete. Osobně sport velmi sleduji a sportu velmi fandím.

 

Takže vážení, s Vaším rozhodnutím zásadně nesouhlasím. Kantořina je v současné nemocné společnosti stále více a více náročnější. Tak jako ve všech jiných profesích i v kantořině jsou vynikající pedagogové, pedagogové průměrní i slabší. To však na věci nic nemění, aby se aspoň jednou za rok na slavnostním setkání za účasti zástupců všech škol připomenula a ocenila jejich činnost. Vzdělanost mladé generace, národa musí být pro společnost, pro každého politika primární.

 

Děkuji Vám, že jste moje vyjádření dočetli.

 

Přeji Vám mnoho moudrých rozhodnutí.

 

S přátelským pozdravem a v úctě,

 

RNDr. Josef Kubát

kubat