Srdcem pro Pardubice”

Radnici ovládla tvrdá politika. Diskuzi odmítá

Čtyři minuty. Jenom tolik času věnovala pardubická koalice své práci v mimořádném zastupitelstvu, než odmítla s opozičními politiky vůbec diskutovat a program shodila ze stolu. Radnici ovládla tvrdá, agresivní politika a manýry, které by se u dobrého politika rozhodně vyskytovat neměly. Následující řádné jednání zastupitelstva pokračovalo v podobném duchu. Místo komunikace a snahy porozumět problému, ukázali svým voličům záda a jasně naznačili, jak málo jim na nich záleží. Ze snahy o lepší život ve městě se stal jenom boj o moc.

Dobrý politik před diskuzí neutíká. Nevnímá slova občanů jako kritiku, ale jako nový impulz pro svoji práci. Jak může politik správně odvádět svou práci, když nevnímá problémy, které město trápí? Stejně tak by měl naslouchat i svým politickým protivníkům. Vyslechnout si všechny argumenty pro i proti k danému problému. Posadit se společně ke stolu a společně také hledat nejlepší řešení. Ne pro sebe, ani pro svou politickou stranu, ale pro město, pro lidi! Vztah mezi politiky by neměl charakterizovat boj o koryta, ale snaha o dosažení dobrých výsledků pro občany. O tom je demokracie.

Pardubická koalice vládně silou moci. Arogancí vítězů, kterým zachutnala moc. Každý, kdo má jiný názor, je nepřítel a s ním se nediskutuje. Vysvětlení je nezajímá. Jak chtějí naslouchat občanům, svým voličům, když naslouchat neumí? Díky praktikám koalice, opoziční zastupitelé nemohou vykonávat funkci, do které si je občané zvolili. Nemají šanci kontrolovat a usměrňovat problémová stanoviska vedení, tak jak by to mělo fungovat v demokratické společnosti a jak to také slíbili svým voličům. Rada sama odvolává a jmenuje předsedy svých komisí, poradních orgánů. Až dosud byli vždy voleni! Jejich členové sedí i v dozorčích radách městských společností. Proč? 

Občané Pardubic, krásného města na Labi, pyšnícího se bohatou sportovní i kulturní tradicí, chtějí žít spokojeně. Každodenní problémy, které nám život přináší, by mělo řešit dobře fungující vedení města. Moudrá demokratická politika nehledá konflikt, ale řešení. Nejde jí jen o momentální blaho, ale i to, jak její rozhodnutí ovlivní naši budoucnost. Budoucnost, ve které budou žít naše děti.

sarka-hoskova