Srdcem pro Pardubice”

Program SPP pro městský obvod Pardubice III

Při plnění našeho volebního programu budeme:

- spolupracovat se všemi, kteří mají zájem na rozvoji obvodu a města a na zlepšování životních podmínek tak, aby občané byli spokojeni a dobře se jim zde žilo.

V obvodu Pardubice III máme tyto priority:

Správa městského obvodu
- nadále snižovat náklady na provoz úřadu obvodu při zachování kvalitních služeb

Doprava
- nadále pokračovat v budování neplacených parkovacích míst a bezbariérových nájezdů na chodníky
- ve spolupráci s městskou policií zlepšovat bezpečnost silničního provozu
- zajistit výměnu poškozených betonových povrchů v ulicích za živičné povrchy (např. Bartoňova ul.)
- ve spolupráci s městem zajistit odvodnění a zpevnění povrchů v areálu řadových garáží Drážka
- prosazovat osvětlení komunikace v úseku od kruhového objezdu u čerpaí stanice Slovnaft směrem na Hůrka a trvat vybudování přechodu pro chodce na komunikaci 36 na Hůrkách
- prosazovat celodenní provoz linky MHD č. 5 č. 8, č. 88 až na konečnou stanici na Dubině

Bydlení
- pokračovat v revitalizaci sídliště Dubina
- požadovat od městské policie důraznější dohled strážníků nad pořádkem v obvodu
- prosazovat využití ploch bývalých kasáren na Hůrkách na městské bydlení a na sportovní účely
- vytvářet podmínky pro zlepšování úrovně služeb a rozšiřovat farmářské trhy na sídlišti Dubina

Volný čas
- ve spolupráci s architekty prosazovat zlepšení stavu lesa v sousedství sídliště Dubina a pokračovat ve vybavování zelených ploch obvodu mobiliářem (lavičky se stoly, herní prvky apod.)
- zajišťovat tradiční společenské akce obvodu (čarodějnice, dětský den, promenádní koncerty, Studánecké posvícení, zpívání pod vánočním stromem atd.)

Mládež
- v základní škole Studánka usilovat o doplnění školních sportovišť
- prosazovat instalaci knihobudky na Dubině a na Drážce
- prosazovat vytvoření vodního zdroje na Drážce k údržbě hřiště

Senioři
- zlepšovat podmínky pro seniory a handicapované spoluobčany (vyhrazení plochy pro parkování)
- prosazovat bezplatné poznávací zájezdy pro seniory do okolí
- podporovat setkání seniorů a jejich bezplatné školení na počítačích a v dopravních předpisech

Školství, vzdělávání
- finančně podporovat veškeré vědomostní i sportovní soutěže na ZŠ Dubina a Studánka
- pečovat o doplňování veřejné knihovny literaturou a získávat další čtenáře
- pro nejúspěšnější žáky ze ZŠ Dubina a Studánka uspořádat vzdělávací exkurze

Životní prostředí
- rozšiřovat počet odpadkových košů
- mytím vozovek v ulici Dašická a Na Drážce každý pátek snižovat jejich prašnost
- přesvědčovat obyvatele o výhodnosti ekologického vytápění rodinných domů

Ing. Jaroslav Cihlo
kandidát na starostu městského obvodu