Srdcem pro Pardubice”

Karel Žemlička - komise pro prevenci kriminality

Členem komise pro bezpečnost a prevenci kriminality jsem již třetí volební období, tedy devátým rokem. Již od počátku svého působení ve Sdružení pro Pardubice jsem chtěl být členem právě této komise.

Jsem přesvědčen, že peníze a úsilí vynaložené na prevenci kriminality a dalších patologických jevů ve společnosti se mnohokrát vrátí jak materiálně tak i společensky.

Ze své profese ředitele školy se v komisi zaměřuji hlavně na pomoc s prevencí na školách. Podporuji akce a dotace na organizace, které provádějí prevenci právě na školách. S tím souvisí i podpora jakýchkoliv činností ve prospěch lidí /dětí/ nacházejících se v těžké životní situaci. Komise každoročně přiděluje dotace organizacím provádějícím prevenci kriminality a patologických jevů v přibližné výši 700.000,- Kč. Zde se snažím prosadit a pomoci smysluplným a kvalitním projektům.

Je dobré, že do komise jsou zváni odborníci z policie ČR, Městské policie Pardubice a dalších institucí. Tím má komise při svém rozhodování pravdivý pohled na situaci ve městě a okolí. Právě tento trend v jednání komise se snažím podporovat.

Mgr. Bc. Karel Žemlička