Srdcem pro Pardubice”

Pelikán: Vím, že doprava ve městě není jen o trolejbusech

Reálné cíle, to je naše heslo, které lze pochopit jen jedním způsobem. Náš program se totiž zakládá pouze na cílech, které lze splnit nebo je ufinancovat.

Pokud vezmu dva předvolební sliby některých politických stran, či hnutí, mizí miliony z městského rozpočtu rychlostí rozjetého trolejbusu. Vždyť jen splnění slibu MHD zdarma pro děti do 15 let a seniory by každoročně přišlo městský rozpočet na téměř 17 milionů korun, protože přesně o tuto částku by klesly tržby dopravnímu podniku. Ještě větší "ranou" do rozpočtu by byl dar 500 Kč každému obyvateli města na jeho Pardubickou kartu. Pokud by se jednalo jen o 50 000 občanů vlastnících kartu, stálo by to město 25 milionů korun. A to nepočítám darovací daň, kterou by musel také někdo zaplatit. Když se slibuje, bylo by vhodné také říci, kde na to vezme!

Zaujala mne též myšlenka zavést na zrekonstruované třídě Míru pouze historickou dopravu. Tato myšlenka má ale několik háčků. Historické trolejbusy má dopravní podnik dva. Jsou staré 25 a 34 let a jezdíme s nimi tak, aby vydržely i pro příští generace. Jejich provoz má určitá omezení nařízená Drážním úřadem. Například nesmí jezdit ve sněhu a sněhové břečce. Jsou proto vhodné jen k občasnému provozu zejména v letní sezóně. Při intenzivním pravidelném provozu lze očekávat jejich technický kolaps do několika týdnů, protože k nim neexistují skoro žádné náhradní díly. Předpokládám, že takto bychom si utrhli pěknou ostudu.

Chápu pocity architektů a lidí, kteří chtějí čistou pěší zónu, ale je i mnoho těch, kteří zde chtějí dopravu na třídě Míru zanechat. Ukáže čas, jak to celé dopadne. Chtělo by to ale zdravý selský rozum.

Pardubická veřejná doprava si do budoucna zaslouží investice do modernizace a rozhodně i do ekologizace, která byla započata již v roce 2008. Nyní se po našem městě prohání 22 autobusů na stlačený zemní plyn a výrazně tak přispívají ke zlepšení ovzduší. V tomto ohledu je tedy jasné, že podpora a investice do takové dopravy má smysl. Naše město má také výhodu, že kromě autobusů provozuje i trolejbusovou dopravu, a to více jak 60 let. Ta je již ekologická sama o sobě. Jejím rozvojem bude možné nahradit některé autobusové spoje a ještě více přispět ke zlepšení ovzduší ve městě. Velkým potenciálem by do budoucna měly být trolejbusy s bateriemi a elektrobusy, které jsou šetrné k přírodě, moderní, bezbariérové a zvýší standard městské hromadné dopravy.

Pardubická karta je zajímavý fenomén. Od jejího zavedení v roce 2006 bylo vydáno více jak 140 tisíc karet a v současné době jich je aktivních téměř 100 tisíc, což je mnohem více, než obyvatel města. Do budoucna bude tedy velmi pozitivní, pokud se propojí s kartami jiných dopravců a cestující tak bude moci využít jednu kartu pro přepravu autobusem, vlakem, či trolejbusem veřejné dopravy. Tento projekt se připravuje a je to reálný cíl.

Doprava ve městě ale není jen o autobusech a trolejbusech, jsou tu automobily, jízdní kola a další prostředky, na kterých se dá po městě pohybovat. Proto by se na nikoho nemělo zapomínat. Budovat sítě cyklostezek, bezpečně propojovat stávající úseky cyklotras a podporovat tak ještě více cyklodopravu ve městě je také reálný cíl.

Záměrně jsem si nechal individuální dopravu a osobní auta nakonec. Město obchvaty a nadřazenou silniční síť samo nepostaví. Nemá k tomu ani kompetence a ani peníze. Může si však udělat ve svém městě v dopravě "pořádek". Vhodně kombinovat jednotlivé preference, zvýhodnit MHD tam, kde je to účelné, zajistit lepší prostupnost města přes jen několik málo křižovatek, které tu ve městě jsou. To je také reálný cíl, jelikož již dnes sledují provoz MHD satelity a řídí je mnoho systémů. Tak proč bychom nemohli vhodným inteligentním řídícím systémem zlepšit prostupnost křižovatek, řídit intenzitu dopravy a tím zlepšovat průjezdnost města? Stačí se poohlédnou do jiných i českých měst! Funguje to a mělo by i v Pardubicích!

Závěrem bych uvedl, že cílů je mnoho, tedy těch reálných a jsme připraveni je dotáhnout do konce!

Ing. Tomáš Pelikán, ředitel dopravního podniku a kandidát SPP na zastupitele města

pelikan