Srdcem pro Pardubice”

Doprava v Pardubicích je šetrnější k přírodě

Pardubický dopravní podnik se již před lety pustil do boje za lepší životní prostředí ve městě. Jeho cílem je snížit do roku 2020 emise z MHD o třetinu. Ulicemi města tak již jezdí autobusy na zemní plyn, nebo v testovacím provozu dokonce i hybridní vozy. Největším přínosem pro čistší ovzduší ve městě je ale elektrifikace. Tedy rozšiřování trolejbusových tratí.

„Letos jsme pracovali na prodloužení trolejbusové trati do Ohrazenice a do průmyslové zóny u Zámečku. Příští rok díky tomu rozšíříme délku trolejbusových linek,“ prozradil Tomáš Pelikán, ředitel pardubického dopravního podniku a člen vedení Sdružení pro Pardubice. Tím bude nahrazeno více než 100 000 tisíc kilometrů, které dnes najedou naftové autobusy, trolejbusovou, bezemisní dopravou. Další vliv na snižování emisí z dopravy má i obnova vozového parku. „Aktuálně jsme koupili pro Pardubice 15 nových trolejbusů Škoda 30 Tr SOR od plzeňské škodovky. Skvělé je, že většinu nákladů uhradí Evropská unie. Hodnotící komise vyhodnotila náš projekt obnovy ekologického vozového parku jako jeden z nejlepších. Dotace pokryje 85 procent nákladů,“ prozradil Pelikán a dodal: „Za uplynulých pět let jsme nakoupili celkem 30 nových trolejbusů. S každým moderním vozidlem se nám daří snižovat emise o řádově desítky procent oproti vyřazovaným vozům pořízeným v devadesátých letech minulého tisíciletí. No a trolejbusy do pardubického ovzduší nepouští žádné škodliviny.“

Fotografie nově pořízených trolejbusů naleznete zde: http://www.cs-dopravak.cz/zpravy/2017/10/28/15-novch-trolejbus-koda-30-tr-pro-pardubice

A co by pomohlo dále? „Samozřejmě kdyby více lidí využívalo MHD. Ulice v Pardubicích jsou v posledních měsících čím dál více těžko průjezdné. Přitom jeden ekologický autobus nebo trolejbus nahradí až 60 aut,“ sní o Pardubicích bez dopravních zácp Tomáš Pelikán. „Zvyšujeme kvalitu služeb v našich autobusech a trolejbusech. Do vozů zavádíme internet. Preferujeme nákupy nízkopodlažních vozů pro lepší dostupnost i méně pohyblivých cestujících. Navíc od roku 2015 pořizujeme do vozového parku celovozové klimatizace, pro zvýšení komfortu cestování. Nicméně je mi jasné, že stále bude řada Pardubičanů preferovat své automobily. Proto jsme se jako dopravní podnik zapojili do projektu inteligentního řízení dopravy ve městě. Nyní jsme ve fázi, kdy mapujeme dopravní toky ve městě. Připravujeme projekt přebudování klíčových křižovatek ve městě. Chceme vyměnit standardní semafory za tzv. inteligentní,“ prozradil Tomáš Pelikán, ředitel dopravního podniku a člen pracovní skupiny pro budování inteligentního dopravního systému v Pardubicích. Jím zmíněné semafory v sobě mají zabudovaná různá čidla, která snímají dopravu. Takto modernizované, inteligentní křižovatky jsou propojeny do sítě a podle aktuální situace dokážou usměrňovat dopravu ve městě. Takže do centra města například nepustí více aut, pokud by hrozila zácpa. Projekt za více než 100 milionů korun bude opět financován z fondů Evropské unie.

tomas