Srdcem pro Pardubice”

Otevřenost? Jen na oko

Na zastupitelstvu 3. března jsem se zeptala pana primátora, jak velký je časový skluz projektu Mutimodální uzel, ve zkratce Přednádraží. K dotazu mě inspirovala zmínka v zápisu ze schůze rady města, podle níž pan primátor požadoval pravidelné informace o projektu Přednádraží z důvodu jeho časového skluzu. Odpovědi jsme se na zastupitelstvu nedočkali a marně na ni čekáme dodnes.
Je pravdou, že mě trochu zaskočilo, že nikdo z politického vedení města a bohužel ani z řad úředníků v danou chvíli nedovedl odpovědět, jak velký časový skluz má projekt, na který chce město čerpat dotace ze Švýcarských fondů a který je, alespoň předpokládám, jedním z nejdůležitějších projektů stávajícího vedení města. Nicméně bylo panem primátorem přislíbeno, že nám, zastupitelům města bude odpovězeno písemně. Uběhl více než týden, ale odpovědi jsme se nedočkali. Existuje přitom harmonogram přípravy stavby a nahlédnout do něj, by podle mého názoru nemělo být až tak složité.
Tak se musím ptát, kde je problém? Na webu města v sekci Multimodální uzel se dočtete, že v květnu 2016 by se mělo začít stavět. Vzhledem k tomu, že v den konání zastupitelstva (3.3.2016) ještě nebylo ani zahájeno řízení o územním rozhodnutí, je nasnadě si domyslet, že časový skluz projektu je několik měsíců. Jen získání územního rozhodnutí a po něm stavebního povolení bude trvat několik měsíců, podle mého laického a přehnaně optimistického odhadu, minimálně 90 dní. Mezi tím ale ještě musí město najít dodavatele stavby za 100 milionů korun, což vzhledem k rozsahu prací určitě nebude jednoduché.
Už slyším ty hlasy, že my jsme přednádraží postavit nedokázali a nyní kritizujeme. Jistě, ale nekritizujeme to, že se projekt zpozdil, to se u tak velké akce stát může. Ale přístup vedení města k zastupitelstvu, jako základnímu orgánu samosprávy města. Koalice totiž město ve volbách nedobila, ale dostala od voličů důvěru je spravovat. A já jen doufám, že švýcarská strana a Ministerstvo financí ČR je informováno vedením našeho města pravdivě a hlavně lépe než zastupitelstvo města.
Štěpánka Fraňková, zastupitelka za Sdružení pro Pardubice

stepanka_frankova