Srdcem pro Pardubice”

Opravdu potřebujeme zákazy?

V italském městečku Collecchio v provincii Parma mají uz jen tiché ohňostroje. Prý jako projev respektu ke zvířatům. K zavedení pyrotechniky bez hluku je vedl obrovský akustický stres, který zvířata při ohňostrojích zažívají. Často bohužel i s tragickými následky. Nad tím, co taková chvilková zábava může způsobit, bychom se měli zamyslet my všichni. Stojí to opravdu za to?

Životní prostředí patří k palčivým problémům moderní doby. Negativně ho ovlivňují i některé technické vymoženosti, které nám lidem život naopak zpříjemňují. Technika je spojena také se zábavou. Tedy jak kdy a jak pro koho. Užívání zábavné PYROtechniky se už dávno neozývá jen při oslavách konce roku. Ohňostroje na Silvestra jsou očekávané, i když ne pro všechny příjemné. Svědčí o tom i novoroční odchyty zaběhlých zmatených domácích mazlíčků. Ohňostroje, dělobuchy a hlasité projevy všeho druhu jsou doplňkem mnoha veřejných i soukromých událostí, povolených i neohlášených během roku, hlavně v teplém počasí.                                                                                                                                  

Obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku sice upravuje narušování veřejného pořádku, mnoho lidí ji ale nerespektuje, neví o ní nebo se povolují výjimky.   

Musíme se ale vždy odkazovat jen na vyhlášku či zákon? Zamysleme se lidsky nad obyčejnou slušností a ohleduplností. Tyto nadměrné projevy, které jednoho pobaví, druhému mohou vadit. A nejen bytostem z říše zvířecí. Vadit mohou rodičům, kterým probudíme po mnohdy náročném uspávání jejich děti... Povolit ohňostroj univerzitě v době, kdy v okolí řeky hnízdí ptáci, není šťastné. Během Čarodějnic ve městě a okolí zářil jeden ohňostroj za druhým. Burácely dlouho do noci a sousedův pes v šoku šplhal po drátěném plotě jako veverka. Ve snaze utéct do polí, kde je klid.

O utrpení domácích zvířat v souvislosti s touto „zábavou“, existuje mnoho důkazů. Zvířata mají mnohem citlivější sluch než lidé. Hluk z ohňostrojů je pro ně silnější a výrazně překračuje práh jejich bolestivosti. Může jim dokonce trvale poškodit sluch. Vyděšená zvířata často utíkají ze svých teritorií a úkrytů. Ptáci v panice narážejí do budov a drátů elektrického vedení, psi často při zběsilém úprku vběhnou pod projíždějící auto.

Přemýšlejme nad tím, že trochu naší zábavy může být pro jiné živé stvoření velké trauma a šok, nezřídka i s tragickým koncem. Buďme stále lidmi a chovejme se k sobě a svému okolí lidsky.

sarka-hoskova