Srdcem pro Pardubice”

Nová nemocnice? Kdo by ji nechtěl?

Nová nemocnice? Kdo by ji nechtěl? V současné situaci však debatu o ní pokládám za pouhé proklamace a předvolební hesla. A jsem přesvědčena, že moderní a kvalitní zdravotnictví můžeme mít dříve a bez nového areálu.

Po několika letech, kdy jsem čas dělila mezi politiku a lékařskou praxi, jsem se vrátila na plný úvazek do Pardubické nemocnice. Ráda vidím, jak se v poslední době rozvíjí.  Nové přístrojové a další vybavení, ale i stavbu nového pavilonu pokládám za první vlaštovku následné další modernizace jednotlivých oddělení.

Jasnou prioritou Pardubického kraje by v příštím období měla být stavba centrálního příjmu, bez toho Pardubická nemocnice nemůže obstát. Centrální příjem bude obrovským přínosem především pro pacienty. Díky němu se vyhnou leckdy zdlouhavému, vysilujícímu  a nedůstojnému „cestování"  mezi jednotlivými ambulancemi. Být vyšetřen a ošetřen na jednom místě podle potřeby lékaři různých oborů vede k rychlejšímu určení diagnózy, k rychlejšímu zahájení adekvátní léčby, tedy k většímu komfortu pro samotného pacienta. Tak proč nepokračovat ?  

MUDr. Štěpánka Fraňková, lékařka Pardubické nemocnice, krajská zastupitelka za Koalici pro Pardubický kraj

stepanka_frankova