Srdcem pro Pardubice”

Kreml: Chlubí se vedení MO Pardubice IV cizím peřím?

Před pár dny mně přišel do schránky zpravodaj Městského obvodu Pardubice IV, tzv. „PARDUBICKÁ ČTYŘKA“. Myslím si, že by tento zpravodaj měl sloužit k jiným účelům než k bezplatné předvolební kampani současného vedení MO Pardubice IV.
Ve zmiňovaném zpravodaji se dočteme o „úspěších“ současného vedení doplněné barevnými fotografiemi „investičních“ počinů současného vedení MO Pardubice IV. Na fotografiích vidíme nové chodníky vybudované v městském obvodě, ač tyto chodníky jsou často křivé a nenavazují na současné partery, to ponechme stranou. Chtěl bych se jenom zamyslet z jakých peněz jsou dělány tyto „investice“. Jsou to snad peníze, které někde „vybojoval“ pan starosta nebo jsou to peníze z dotací EU, které získal náš obvod nad rámec rozpočtu, nebo snad to jsou peníze, které byly získány při jednání s velkými průmyslovými komplexy, které jsou v našem obvodě a zatěžují ho. Ani jedno není pravda. Jedná se o finanční prostředky, které jsou přerozdělovány v rámci Statutárního města Pardubice z daňových příjmů. Pro získání těchto peněz nemuselo vedení v čele s panem starostou udělat vůbec nic. Jen tak letmo jsem nakoukl do rozpočtu MO Pardubice IV na rok 2014. Běžné příjmy celkem 18.884.500 Kč z toho vnitřní správa obvodu (mzdy, odměny, energie…) nás stojí 9.599.200 Kč  na mládež a tělovýchovu je vyčleněno 295.000 Kč. Jedinou investici, kterou jsem v rozpočtu objevil je rekonstrukce chodníků ve výši 10.575.000 Kč. Má se vedení MO Pardubice IV opravdu čím chlubit? Neměli bychom se zamyslet nad efektivitou takto přerozdělovaných peněz? A snažit se hledat i jiné zdroje peněz mimo rozpočet Statutárního města Pardubice? Chceme-li zachování obvodů, neměli bychom ukázat, že dokážeme sami aktivně vyhledávat další zdroje financování, které by alespoň z části zaplatily vnitřní správu obvodu? Můžeme si takto drahé obvody za současného vedení a řízení dovolit?

Michal Kreml, kandidát na starostu městského obvodu Pardubice IV