Srdcem pro Pardubice”

Komu není rady, tomu není pomoci

S velkou pozorností jsem si přečetla článek v iDNES o přípravě přestavby okolí nádraží a opět jsem se nestačila divit. Jsem zejména udivena výrokem náměstka primátora Jana Řehounka, tedy člověka, který by měl být, jako garant čerpání dotací, nejvíce informován o stavu projektu Přednádraží. Bezostyšně tvrdí, že zdržení projektu je zaviněno průtahy v územním řízení (způsobené samozřejmě někým docela jiným, než žadatelem, tedy městem), dnes že ale město již územní rozhodnutí má. Nevím, zda to mám považovat za neznalost, hloupost, či ještě něco horšího. Ve skutečnosti územní rozhodnutí nenabylo ještě vůbec právní moci, stavební úřad totiž jen znovu toto řízení obnovil, po tom, co město dodalo chybějící dokumenty.

O to paradoxněji pak zní noticka na facebooku ANO, tohle jsou Pardubice, kde nad zmiňovaným článkem iDNES stojí:  „ANO, makáme pro Lepší Pardubice...někomu to stále vadi a místo aby nám svými zkušenostmi pomohl, píše do novin...“  Zní mi to poněkud falešně. Stávající radniční koalice v rámci své filozofie „očistila“ všechny dozorčí orgány městských společností od zástupců opozičních stran, na dotazy opozičních zastupitelů odpovídá pozdě, vágně, nebo vůbec ne, s informacemi o důležitých projektech vůči všem zastupitelům šetří, takže se řadu věcí dozvídáme místo od vedení města z tisku. Opravdu někdo stojí o naše zkušenosti?

Štěpánka Fraňková,

zastupitelka za SPP

frankova