Srdcem pro Pardubice”

Je čas podpořit pardubické živnostníky

V dnešní těžké době, kdy dle mého názoru rozumná opatření proti dalšímu šíření koronavirové epidemie dopadají na všechny občany České republiky, musíme začít myslet i na budoucnost. Nejdříve zranitelnou skupinou jsou drobní podnikatelé, kteří mají uzavřené své provozovny. S platy zaměstnanců a odvody ze sociálního a zdravotního pojištění dle slibů a vyjádření vlády je připraven pomoci stát. Ale jsou další stálé platby například elektřina, teplo, splátky půjček a hlavně nájmy za nebytové prostory. A zde je prostor pro města a jimi zřizované organizace, které nebytové prostory vlastní a pronajímají.
Města a obce by měly jít příkladem a zcela nebo z větší části nájmy odpustit po dobu, kdy podnikatelé a živnostníci mají znemožněno pracovat a vytvářet tržby. Města a obce tak mohou a musí jít příkladem dalším pronajímatelům nebytových prostor a vytvořit precedens pro vyjednávání všem nájemcům v době, kdy je jim podnikání vinou vyšší moci znemožněno.
Ano, bude to stát nějaké peníze, ale je mimořádná doba a je třeba dělat mimořádné věci. Tento krok však umožní, aby při návratu k normálnímu stavu nebyla zásadní část obchodů, restaurací a provozoven prázdná, protože majitelé a firmy to nepřežili a přestali podnikat. Je to investice do budoucnosti. Supermarkety všechny drobné obchody nenahradí. Buďme rozumní, nepřetěžujme do budoucna úřady práce davy nezaměstnaných a konejme rychle a buďme příkladem. SNK - ED a Sdružení pro Pardubice vyzývá všechny své zastupitele, aby tlačili na svá městská a obecní zastupitelstva, aby se dočasně zásadně snížily nebo byly zcela odpuštěny nájmy a tím pomohli zachránit podnikatele a živnostníky. Pojďme příkladem a ZVLÁDNEME TO.
René Živný - předseda Sdružení pro Pardubice

renda