Srdcem pro Pardubice”

Fraňková: Vyjádření zástupců ČSSD je pro mne úsměvné

Vyjádření předsedy zastupitelského klubu sociální demokracie, jednoho z koaličních partnerů vedení města, na téma třídy Míru může omluvit snad jen jeho mládí. Je velmi úsměvné číst si jeho rozhořčený názor na třídu Míru a věci okolo ní, když klub ČSSD má v 39 členném zastupitelstvu 11 míst,z toho 4 radní a dva náměstky.
Právě náměstci ČSSD mají na starosti čerpání evropských fondů a investice města. Jeden z nich je dokonce, manažerem projektu rekonstrukce třídy Míru a byl předkladatelem naprosté většiny zpráv do zastupitelstev. Současně se i účastnil, nebo se alespoň měl účastnit, jednání týkajících se třídy Míru. Je mi líto, že pan Rychtecký a celý klub ČSSD si nenechali právě od svého náměstka Jindřicha Taubera dopodrobna vysvětlit veškeré záležitosti, technické věci týkající se třídy Míru.
Na části hlavní pardubické ulice, konkrétně od „kulatého rohu“ až k lékárně na křižovatce s ulicí Sladkovského, by vždy zůstala trolejbusová doprava. Počet sloupů vychází z projektu pana architekta Waltera a prakticky na každém z nich bude umístěno osvětlení. Takto bychom mohli pokračovat poměrně dlouho. Podstatné však je, a na tom se asi shodneme všichni, že třída Míru rekonstrukci potřebovala. A především naši občané si zaslouží hezčí, přívětivější hlavní pardubickou ulici.

Štěpánka Fraňková
předsedkyně Sdružení pro Pardubice