Srdcem pro Pardubice”

Fraňková: Na čerpání evropských dotací jsme připraveni

V posledních měsících jsem věnovala hodně času a úsilí přípravě Pardubic na další plánovací období pro čerpání evropských dotací. Spolu s Hradcem Králové a dalšími obcemi našich regionů jsme vytvořili Hradecko-Pardubickou aglomeraci a prosadili její zařazení do sedmi oblastí majících pro ČR klíčový význam z hlediska ekonomického růstu i mezinárodní konkurenceschopnosti. Pro ně bude v jednotlivých operačních programech alkován určitý objem peněz, které budou aglomerace v plánovacím období 2014 až 2020 čerpat prostřednictvím takzvaných integrovaných územních investic (ITI). 
V současné době máme seznam projektů, které by mohly být s pomocí evropských dotací naplněny. Zaměřili jsme se zejména na projekty z oblasti dopravy, životního prostředí a vědy a výzkumu. Zásobník obsahuje projety v hodnotě zhruba 12 miliard korun. Zatím ale není jasné, kolik peněz bude pro rozvoj metropolitních oblastí z prostředků EU vyčleněno. Víme, že 12 miliard na naplnění všech našich projektů nezískáme, pokud by to byla polovina, považovala bych to za úspěch.
Při tvorbě zásobníku jsme počítali s rezervou. Sami jsme se v tomto volebním období přesvědčili o tom, jak je důležité mít rezervu pro případ, že některý z prioritních projektů nemůže být realizován. Po svých předchůdcích jsme žádný zásobník „nezdědili“ a po vyřazení rekonstrukce plaveckého areálu z Integrovaného plánu rozvoje města jsme narychlo museli hledat a připravit začínající rekonstrukci třídy Míru. Nechtěli bychom, aby se podobná situace opakovala.
Městům a obcím v okolí Pardubic jsme nabídli možnost zařadit do zásobníku vlastní projekty. Počítáme tak například se zapojením Chrudimi, Přelouče a dalších míst, neboť některé projekty budou mít zcela určitě přesah. Je to naprosto logické, rozvoj metropolitní oblasti se nemůže zaměřit na jediné místo, ale na rozvoj celého regionu. Některé projekty ITI tedy logicky musí být provázané.
Pardubicku by dotace měly pomoci například v dopravě a to nejen při výstavbě a modernizaci silnic či cyklostezek, ale také při budování inteligentního dopravního systému, který by zlepšil průjezdnost městy a v Pardubicích například i při modernizaci vozového parku a odbavovacího systému dopravního podniku, či rozšíření trolejbusových tras.
V oblasti životního prostředí chceme využít dotace prioritně k řešení odpadového hospodářství a budování protipovodňových staveb. Oblast vědy a vzdělávání bude z převážné většiny v režii Univerzity Pardubice a královéhradeckých vysokých škol. Evropské dotace chtějí využít k vlastnímu rozvoji směrovanému například do rozvoje medicínských bioaplikací, zřízení biotechnologického centra či klastru biomedicínských aplikací.
V „pardubické“ části zásobníku je v současné době na padesát projektů, které je připraveno realizovat nejen město Pardubice, ale také jeho dceřiné společnosti či pardubické vzdělávací instituce, zejména Univerzita Pardubice. Jen projekty týkající se dopravy, která je pro město prioritní, mají hodnotu zhruba šest miliard korun.
MUDr. Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic