Srdcem pro Pardubice”

Doprava? Kdo zvolí "pěškobus", dorazí dřív...

Dopravní situace v Pardubicích je často za hranicí únosnosti. Cesta dopravním prostředkem, ať už vlastním nebo hromadným, vyžaduje značnou trpělivost, velkou časovou rezervu a nervové vypětí, zda se podaří dopravit do cíle včas.

Rekonstrukce a opravy silnic s sebou nesou značná dopravní omezení, bez nich to nejde. Každý rozumný obyvatel města by pochopil a těšil se na hotové dílo. Co ale nelze chápat je skutečnost, že se vedení města nesnaží probíhající období velkých dopravních omezení v důsledku stavebních prací obyvatelům města co nejvíce usnadnit promyšlenou organizací. Spolupracuje vůbec město s krajem? Koordinuje investice s ŘSD?

Ten, kdo se denně potýká s dopravním kolapsem se diví, proč nebylo již dříve projednáno s ostatními dotčenými orgány vytvoření objízdných tras, které by odklonily alespoň část dopravy mimo město i za cenu prodloužení trasy, tak jak to jde i v jiných městech. K tomuto problému se také váže špatná informovanost o jednorázových uzavírkách, jejich špatné značení, kdy motoristé pozdě zjišťují příčinu vzniklých kolon, nemají možnost včas reagovat a použít jinou volnější trasu.

Samostatně by bylo potřeba se zamyslet nad množstvím kamionů ve městě a hlavně jejich průjezd úzkými místy, kde jsou při dopravní špičce kolony denně a kamion, který zde zůstane stát, způsobí kolaps celé městské části.

Velmi trpí i další nepřímí účastníci silničního provozu, lidé v okolních domech, kteří nemohou celé dny otevřít okno a z hluku motoru je bolí hlava.

Pardubice čeká ještě dosti dlouhé období velkého dopravního omezení, zbývá doufat, že se příslušné odbory magistrátu začnou zamýšlet nad řešením, které by přineslo obyvatelům města částečnou úlevu nebo alespoň naznačilo snahu o řešení.

 

Šárka Hošková

členka komise pro rodinu a předsedkyně kontrolní komise Sdružení pro Pardubice

sarka-hoskova