Srdcem pro Pardubice”

Ctít zákony neznamená zametat problémy pod koberec

Tak mám dojem, že do Pardubic přichází doba falešných proroků a samozvaných soudců, že se vrací doba, kdy účel světí prostředky. Demagogie, s jakou je v jednom z deníků popisováno dění kolem zprávy kontrolního výboru týkající se územní studie Dražkovice tomu alespoň nasvědčuje.  

„Kontrolní výbor magistrátu předložil zastupitelům zprávu, ze které vyplývá, že město utratilo zcela zbytečně peníze. Vedení města se však postaralo o to, aby se pravá příčina zhotovení nesmyslné studie za 170 tisíc korun nijak nevyšetřovala“ píše novinář.

Jsem ráda, že nevím, zda se ze strany autora jedná o neznalost, či úmyslnou manipulaci. Fakta jsou jasná. Ano, kontrolní výbor na základě prostudování podkladů dospěl k závěru, že při pořizování studie Dražkovice došlo k nehospodárnému nakládání s veřejnými prostředky a zprávu s tímto závěrem předložil zastupitelstvu. Já, byť jsem kontrolní výbor upozornila, že jím zpracovaná zpráva není v souladu se zákonem, jsem vzala jeho závěry natolik vážně, že jsem okolnosti zpracování územní studie Dražkovice nechala okamžitě prošetřit interními auditory.

Pochybení kontrolního výboru ale nelze považovat za zanedbatelné.  Při šetření totiž, v rozporu se zákonem, nepožádal o vyjádření toho, kdo o problému nejvíce ví,  tedy úředníka – v tomto případě hlavního architekta, případně náměstka, do jehož gesce tato činnost spadá.  A zpráva výboru přece není jedinou a nezpochybnitelnou pravdou, ale podkladem pro rozhodování zastupitelů. Jak by mohli hlasovat pro jakékoli usnesení, bez znalosti všech faktů? V tom je zpráva kontrolního výboru v rozporu se zákonem o obcích, o kterém jsem hovořila, když jsem kontrolní výbor vyzývala k odstranění nedostatků před tím, než zprávu znovu předloží zastupitelstvu. 

A co mě irituje asi úplně nejvíc je, že jak se zdá, nikomu nevadí, že postup kontrolní ho výboru je v rozporu s elementární lidskou slušností. Už dávno přeci nežijeme v době inkvizice, kdy stačilo ukázat prstem a říci „vinen“. 

Štěpánka  Fraňková
primátorka města Pardubic

frankova