Srdcem pro Pardubice”

Koláček: Čí zájmy hájí v územním plánování?

Na začátku července obdržel Odbor hlavního architekta tři stanoviska představitelů zastupitelských klubů ODS, TOP 09 a KSČM k územnímu plánování. Úsměvné by mohlo být, že všichni tři použili naprosto stejné věty systémem Ctrl C, Ctrl V, tedy „okopíruj a vlož“, včetně data sepsání a překlepů. Méně úsměvná už je ta část dokumentu, která stanovuje priority těchto klubů v právě zpracovávaných XVIIb. změnách územního plánu (ÚP). Pro připomínku, XVIIb. změny ÚP obsahují 98 podnětů (z řad občanů i institucí) pro změnu ÚP, z nichž si kluby ODS, TOP 09 a KSČM zcela shodně vybraly 6 prioritních. Chtěl bych věřit tomu, že je pouhou náhodou, že 5 z těchto změn je na pozemcích Ing. Rainberga a jedna na pozemku pana Holečka. Náhodou už asi nebude, že za oba tyto pány vystupuje stejná osoba, Mgr. Georgievová, která pomáhá panu Holečkovi legalizovat jeho načerno postavenou vilu Na Špici.

A jeden příklad za všechny: všechny tři zastupitelské kluby shodně prosazují možnost zástavby pozemků Ing.  Rainberga občanskou vybaveností v oblasti tzv. Podkovy mezi cvičištěm ÚAMK a Hobby marketem na levém břehu Labe u nádraží. Jedná se o oblast nedotčené zeleně téměř v centru města, která je navíc v Územním systému ekologické stability označena jako lokální biocentrum. Zřejmě mají pocit, že je v této oblasti málo supermarketů a málo volných ploch pro další komerční výstavbu (jako např. volná plocha u mostu kpt. Bartoše, oblast bývalého lihovaru nebo Prokopky) a je potřeba tyto plochy rozšířit na úkor zeleně. Proto se ptám: hájí tyto strany veřejný zájem, nebo zájmy soukromé?

Ing. Michal Koláček
náměstek primátorky

kolacek