Srdcem pro Pardubice”

Charita, která budí rozpaky

Rada města Pardubic na svém zasedání 18. dubna schválila půlmilionový příspěvek Nadačnímu fondu Naše nemocnice. Není nic divného na tom, pokud chce město Pardubice a jeho radní podpořit bohulibou činnost smysluplného nadačního fondu, tím spíše, týká-li se péče o zdraví obyvatel našeho města. I v minulých letech Pardubice v rámci svých možností pravidelně finančně podporovaly rozvoj pardubické nemocnice. Rozpaky ve mně ale budí to, že účelová finanční podpora města, která dříve putovala od dárce k obdarovanému, náhle potřebuje prostředníka, zmíněný nadační fond.

Zvláštní mi připadá i to, že Nadační fond založili dvě fyzické osoby, Ing. Jan Řehounek, náměstek primátora Pardubic a MUDr. Vítězslav Novohradský, radní města Pardubic, další tři členové městské rady, včetně primátora města, jsou členy dozorčí rady nadace. Osobně se domnívám, že v případě, kdy nadace založená fyzickými osobami chce na svou činnost čerpat prostředky města, o jejichž uvolnění její zakladatelé a členové zároveň spolurozhodují,  jde o jasný střet zájmů, i přesto, že dotčení ho budou hájit jako zájem obecně zřejmý. Nicméně to ponechám v tuto chvíli stranou.

Na jednání zastupitelstva jsem vznesla dotaz na jednoho ze zakladatelů nadace náměstka Řehounka, ve snaze zjistit, za jakým účelem a s jakým cílem byla nadace založena. Bohužel, pan náměstek hovořil o zastřešení pomoci města pardubické nemocnici, ale i ostatním nemocnicím Pardubického kraje a nedovedl si bohužel ani vzpomenout na zatím jediný projekt, který nový nadační fond organizuje a kterým je, jak jsem později zjistila, sbírka na zakoupení ultrazvuku pro vyšetření kyčlí novorozenců. Nepomohl mu ani nikdo z ostatních přítomných členů nadačního fondu. A tak jsem se vlastně od nejpovolanějších ani nedozvěděla, na co má být použito půl milionu korun z veřejných prostředků, které si radní schválili na vlastní charitu. Doufám, že se to dozvíme na zastupitelstvu, které musí uvolnění této částky schválit.

Z webových stránek nadačního fondu Naše nemocnice se také můžete dozvědět, že jejím dalším úkolem je rozvinout diskusi na téma stavby nové nemocnice v Masarykových kasárnách. No na to určitě půl milionu korun není potřeba. Ale rozvinout diskusi na téma stavby nové nemocnice bez toho, abych v první řadě na toto téma jednala s Pardubickým krajem, který je zřizovatelem nejen Pardubické nemocnice, ale i dalších čtyř nemocnic v našem kraji mi připadá více než zvláštní. V Pardubické nemocnici pracuji od roku 1989 a musím říci, že Pardubický kraj má jasnou vizi jak nemocnici rozvíjet a snaží se postupně jednotlivá oddělení modernizovat a vylepšovat. A co by se se stávající nemocnicí stalo? Zůstala by snad opuštěným brownfieldem? Nebo bychom měli dvě nemocnice? Myslím, že pokud by kraj byl přesvědčen o nutnosti rozšíření stávající nemocnice, tak by se jistě nabízel velmi blízký a zatím neuchopený opuštěný areál Tesly Kyjevská.

Jsem lékařka, pardubická nemocnice je mou srdeční záležitostí, ale musím říci, že město Pardubice by se prioritně mělo zabývat záležitostmi, které jasně spadají do jeho kompetence a málo jich opravdu není. Kraji jako zřizovateli, nemocnici samotné, ale především pacientům, by jistě udělalo radost řešení dopravní obslužnosti stávající nemocnice, což  je jasný úkol města, kterého se zatím nijak nezhostilo.  

MUDr. Štěpánka Fraňková, zastupitelka Sdružení pro Pardubice

stepanka_frankova