Srdcem pro Pardubice”

Alice Paurová - komise pro rodinu a děti

Dnešní doba velmi usnadňuje komunikaci. Pomocí sociálních sítí můžeme být ve spojení v podstatě s kýmkoliv a kdekoliv na celém světě. To je výhoda dnešní doby. Vše má ale svůj rub a líc.

Výhodnost komunikace přes sociální sítě lze snadno zpochybnit v případech, kdy začne nahrazovat osobní setkávání tam, kde by k němu jinak mělo přirozeně dojít. Stále se zmenšuje prostor pro rozvoj sociálních dovedností. Přitom nejdůležitějším sociálním prostředím je rodina.

Běžně se stává, že současná rodina funguje tak, že její členové jsou přes den ve spojení po telefonu a odpoledne, když se všichni sejdou, každý si najde svůj koutek kam si zaleze a komunikace se odehrává převážně po sociálních sítích. Ztrácí se tím možnost k osvojení sociálních dovedností, které lze získat jedině při osobním kontaktu, při sdílení pocitů a vytváření společných zážitků. Nedostatek přímé komunikace také přispívá k mezigeneračním problémům.

Proto je velmi důležité při zaměření se na rodinu a děti, klást důraz na stmelení rodiny při aktivitách různého druhu.

Důležitým spojovacím prvkem může být pohyb. To je významný a přesto stále podceňovaný integrační nástroj. Nemám na mysli sport tak jak ho známe z televize, ale využití pohybových aktivit a her v rámci rodiny.

Toto je jedno z témat na které bych se chtěla zaměřit. Problematika rodiny je samozřejmě mnohem širší a tak ráda uvítám i náměty ostatních členů komise a v neposlední řadě i občanů.

Alice Paurová, trenérka reprezentace ČR v kin ballu a zastupitelka městského obvodu 5 - Dukla za Sdružení pro Pardubice

paurova