Rychlý kontakt 608 222 231
Aktuální dění

V italském městečku Collecchio v provincii Parma mají uz jen tiché ohňostroje. Prý jako projev respektu ke zvířatům. K zavedení pyrotechniky bez hluku je vedl obrovský akustický stres, který zvířata při ohňostrojích zažívají. Často bohužel i s tragickými následky. Nad tím bychom se měli zamyslet všichni...

Hlasovací zařízení občas selže. To se může stát. Že by se ale zařízení samo zapnulo nikdo nepamatuje...

Sdružení pro Pardubice má své zástupce na kandidátce SNK-ED pro krajské volby v Pardubickém kraji. Volby do zastupitelstev krajů se  budou konat příští rok.

Co chcete abychom změnili v dalším volebním období?
Letní stadion
vyřešit lokalitu letního stadionu včetně nábřeží Labe a okolních ploch
Přednádraží
najít finální řešení přestupního uzlu autobusů-vlaků-MHD u Lihovaru
Náhrdelník Chrudimky
propojit městské parky v okolí Chrudimky novými nábřežími a jejich napojení na zelený koridor podél
Doposud jste
odhlasovali
Hlasování je spuštěné do konce října
Náhrdelník Chrudimky
propojit městské parky v okolí Chrudimky novými nábřežími a jejich napojení na zelený koridor podél
 

Foto na dostihuSPP
SDRUŽENÍ PRO
PARDUBICE

Spolek pardubických patriotů, kteří chtějí pracovat pro své město. Jsou odborníky, za které mluví činy a nebojí se jít se svou kůží na trh. Prosazují Pardubice jako profesionálně řízené, čisté, bezpečné a živé město s vyspělou ekonomikou a silnou sportovní a kulturní tradicí...

Život ve městě

Život ve městě

Bezpečné a živoucí město pro lidi, ekonomicky a sociálně vyspělé, podporující podnikání a nové pracovní příležitosti.

Služby obèanùm

Služby občanům

Kvalitně a odborně řízené, hospodárné město podporující partnerství napříč veřejným, neziskovým a soukromým sektorem.

Doprava

Doprava

Dobře dostupné a prostupné město s integrovanou veřejnou dopravou šetrnou k přírodě.

Investice mìsta

Investice města

Město smysluplně využívající evropské fondy pro realizaci integrovaných projektů s přesahem do celé pardubicko-hradecké aglomerace.

Životní prostøedí

Životní prostědí

Město se zdravějším životním prostředím a promyšleným využitím veřejného prostoru.

   

Informace ze světa SPP Sdružení pro Pardubice

Všechny aktuality