Rychlý kontakt 608 222 231
Aktuální dění

Město má čtyři příspěvkové organizace zabývající se kulturou. Tři jsou úzce specializované na určitý okruh veřejnosti a jedna je servisní organizací pro zabezpečení informačních služeb. Divadlo i filharmonie mají silnou pozici. Dvě nové organizace se však musí najít. A význam jedné z nově vzniklých organizací je pro mě velkou neznámou...

Sdružení pro Pardubice sestaví vlastní kandidátky pro komunální volby 2018. Cílem SPP je získat důvěru minimálně pětiny voličů a vyhrát volby. Sdružení pro Pardubice se pohybuje v pardubické komunální politice od roku 1994. Aktuálně má v zastupitelstvu města tři reprezentanty a v zastupitelstvech městských obvodů celkem 10 zastupitelů.

Pardubický dopravní podnik se před lety pustil do boje za lepší životní prostředí ve městě. Do roku 2020 chce snížit emise z MHD o třetinu. Pořídil autobusy na zemní plyn, testuje hybridní vozy a hlavně zvyšuje podíl ekologických trolejbusů. Navíc se zapojil do přípravy inteligentního řízení dopravy ve městě...

Co chcete abychom změnili v dalším volebním období?
Severovýchodní obchvat
spojující Trnovou přes Cihelnu s Dubinou
Jihovýchodní obchvat
spojující Dražkovice s průmyslovou zónou Foxconn
Jihozápadní obchvat
spojující Dražkovice kolem letiště a ústící za Starými Čívicemi u průmyslové zóny
Doposud jste
odhlasovali
Hlasování je spuštěné do konce října
Severovýchodní obchvat
spojující Trnovou přes Cihelnu s Dubinou
 

Foto na dostihuSPP
SDRUŽENÍ PRO
PARDUBICE

Spolek pardubických patriotů, kteří chtějí pracovat pro své město. Jsou odborníky, za které mluví činy a nebojí se jít se svou kůží na trh. Prosazují Pardubice jako profesionálně řízené, čisté, bezpečné a živé město s vyspělou ekonomikou a silnou sportovní a kulturní tradicí...

Život ve městě

Život ve městě

Bezpečné a živoucí město pro lidi, ekonomicky a sociálně vyspělé, podporující podnikání a nové pracovní příležitosti.

Služby obèanùm

Služby občanům

Kvalitně a odborně řízené, hospodárné město podporující partnerství napříč veřejným, neziskovým a soukromým sektorem.

Doprava

Doprava

Dobře dostupné a prostupné město s integrovanou veřejnou dopravou šetrnou k přírodě.

Investice mìsta

Investice města

Město smysluplně využívající evropské fondy pro realizaci integrovaných projektů s přesahem do celé pardubicko-hradecké aglomerace.

Životní prostøedí

Životní prostědí

Město se zdravějším životním prostředím a promyšleným využitím veřejného prostoru.

   

Informace ze světa SPP Sdružení pro Pardubice

Všechny aktuality